CantoLirico gemengd koor Heel.jpg

Aankomende activiteiten

Agenda: 

Helaas heeft het Coronavirus het gehele programma verstoord. We zijn wel bezig gebleven met oefenen via ingezongen liederen door onze dirigent. Via youtube filmpjes hebben onze leden thuis kunnen oefenen. Nadat de richtlijnen van het RIVM wat meer ruimte gaf, zijn we weer gestart met groepsrepetities. Hierbij hebben we natuurlijk de richtlijnen goed gevolgd en hebben we ook een eigen protocol opgesteld.

Helaas hebben we op dit moment nog geen zicht op mogelijkheden voor een concert.

Wij hopen dat we in de loop van 2021 onze hobby ook weer aan de omgeving kunnen laten zien en horen in concerten.

De programma onderdelen zoals hieronder vermeld hebben we om bovenstaande redenen moeten annuleren

Normale Jaarlijkse activiteiten:

 

Kermisloterij

Deze houden we op de zaterdag voorafgaande aan de Heelder kermis.

 

Kerstconcert

Derde zondag in december, in de

St. Stephanus kerk te Heel.

 

Kerstmis

(Kerst)gezangen in de St. Stephanus kerk te Heel.

 

Gastconcerten

Verder nemen we regelmatig deel aan concerten en uitvoeringen.

 

Voor informatie of uitnodigingen hierover kunt u vrijblijvend contact opnemen met een van onze bestuursleden.

Repertoire (korte impressie huidig repertoire)

Ook hier kunnen we momenteel helaas nog geen repertoir laten zien.

Zodra mogelijk zal deze pagina weer gevuld worden.